Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.11.2012
Cena: 63 000,00 PLN

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka 

55-050 Sobótka, ul. Rynek 1

ogłasza pierwszy ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Sobótka

 

1. Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana, AM- 29, dz. nr  12/6 o pow. 0,626 ha obręb: Sobótka;  księga wieczysta KW nr WR1K/00094867/0, ul. Bolesława Chrobrego; przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności BMN10. Na działce obecnie usytuowany jest zbiornik podziemny przeznaczony na ścieki z sąsiedniej  działki, przewidziany do rozbiórki. Działka  posiada dostęp do uzbrojenia technicznego i do drogi; porośnięta jest drzewami owocowymi. Oznaczenie gruntów: RIVb.

 

Cena wywoławcza netto: 63 000,- PLN  Wadium :  15.000,-PLN          

 

Uwagi:

  • Wysokość postąpień - nie mniej niż  1 % ceny wywoławczej brutto
  • Do ceny wylicytowanej w przetargu   zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
  • Miasto Sobótka  posiada plan zagospodarowania przestrzennego .

 

  •  Przetarg odbędzie się w dniu  09 listopada 2012 r.  o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem numeru działki i AM  należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 W terminie do dnia 06 listopada 2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6, I piętro, tel. 71 316 20 43 , 71 335 12 32, strona internetowa: www.bip.sobotka.pl  oraz www.przetargi-komunikaty.pl Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia                  

                     

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl