Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, kompletne wyposażenie dwóch aptek ikosmetyków


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Podlaskie » Powiat sokólski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Suchowola »
Miejscowość: Suchowola
Ogłaszający: SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.09.2012
Cena: 37.426,11

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej 16-150 Suchowola, ul. Goniądzka 19, tel. 695 299 158,

 


ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki,

za cenę nie niższą niż  wartość  oszacowania, kompletne wyposażenie

dwóch aptek (wartość oszacowania: 34.446,00 zł)
i kosmetyków (wartość oszacowania: 2.980,11 zł):
razem 37.426,11 zł,

upadłej spółki Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej.

Szczegółowy wykaz ruchomości i kosmetyków przedsiębiorstwa oraz regulamin przetargu dostępny jest w biurze syndyka w Białymstoku przy 

ul. Legionowej   14/16 lok. 204 lub za pośrednictwem e-mail:

jacekondratowicz@o2.pl

Warunki nabycia:
- oferty nabycia należy składać w terminie do dnia 14.09.2012 roku

  w biurze syndyka  w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204,

  z dopiskiem na kopercie "Oferta przetargowa, sygn. akt VIII GUp 3/12

  (Apteki Ogólnodostępne Glińscy Spółka jawna) - nie otwierać",
- składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 złotych

  (w terminie do 13.09.2012 roku) na  rachunek bankowy Apteki Ogólnodostępne
  Glińscy spółka jawna w upadłościlikwidacyjnej w Suchowoli w Banku PKO BP SA numer 26 1020 1332 0000 1402 0764 8175.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17.09.2012 r. o godz. 13.00 w biurze syndyka

w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 w obecności syndyka i przybyłych oferentów. Wyboru oferty dokona syndyk.

W terminie 3 dni od zatwierdzenia  wyboru oferty zwycięski oferent winien wpłacić całą  zaoferowaną cenę. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia,a w razie niezawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta wadium przepada na rzecz masy upadłości.

Innym oferentom wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od zatwierdzenia oferty. Zastrzega się  syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu

w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego  unieważnienia na każdym
etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl