Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ NR 31 /2024


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA

WYKAZ NR  31 /2024

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho

mości

wg ewidencji

Powierz

chnia działki (ha)

Opis nierucho

mości

Przezna

czenie

nierucho

mości

i sposób

jej zagospo

darowania

Nr

zarzą

dzenia

Cena nieruchomości

/netto/

Forma

zbycia  

i termin zagospo

darowania nieruchomości

1

 

ZG2K/

00012

866/4

dz. nr 232/98      

obr. 2          

 

0,0609 ha

 

nierucho

mość gruntowa

poprawa  warunków zagospo

darowania nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 225 lub

dz. nr ewid. 226 i 232/38 lub

dz. nr ewid. 227 i 228/1

 

188.

2024

03.06.

2024 r.

33.800,00 zł.

 

przetarg ograniczony,

sprzedaż

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 05.06.2024 r. do dnia 26.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej ?Tygodniowa?.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upływa z dniem 17.07.2024 r.

 

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.   

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl