Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

wykaz_plaza08_03_2024


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

jako administrator Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Długiem

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej

do dzierżawy nieruchomości położonej w Długiem

stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 5/138

 

Położona w miejscowości Długie działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5/138, o powierzchni 11005 m2, wpisana jest do księgi wieczystej GW1K/00011155/9. Na działce usytuowane są dwa budynki (toalety publiczne z przebieralniami), boisko, plac zabaw oraz obiekty małej architektury. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowane jest jako Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Do dzierżawy przeznaczonych jest łącznie pięć stanowisk, każde o powierzchni 18 m2 (6 m x 3 m), zlokalizowane na opisanej wyżej działce, celem prowadzenia działalności gastronomicznej w usytuowanym przez Dzierżawcę obiekcie o charakterze tymczasowego obiektu budowlanego w lokalizacji wskazanej na poniższej mapie. Lokalizację stanowiska wskazuje Wydzierżawiający.

 

Lokalizacja przedmiotu dzierżawy


Okres dzierżawy - od 01.06.2024 roku do 10.09.2024 roku.

Czynsz dzierżawny za jedno stanowisko - 10.000,00 zł netto plus media (za cały okres najmu).

 

Obiekt należy posadowić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt obiektu należy uzgodnić z Wydzierżawiającym.

Dzierżawcy nie przysługuje prawo zwrotu nakładów poniesionych na zagospodarowanie nieruchomości.

Z upływem terminu dzierżawy konieczność zabrania wzniesionego obiektu.

Istniejące przyłącze energetyczne i wodociągowe do każdego stanowiska.

 

Termin składania ofert - do 05.04.2024 r. do godz. 9.00w sekretariacie (I piętro) siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy
ul. Gorzowskiej 15.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wydzierżawiający dopuszcza wydzierżawienie kilku stanowisk jednemu podmiotowi - w przypadku zainteresowania dzierżawą kilku stanowisk należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

W przypadku, gdy liczba ofert przewyższy liczbę miejsc przeznaczonych do dzierżawy (5) zorganizowany zostanie przetarg.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Brak zobowiązań na części nieruchomości będącą przedmiotem najmu.

 

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Gorzowskiej 15 (pokój nr 3) nr tel. 95 763 10 80
wew. 125


PREZES

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

W STRZELCACH KRAJ.

/-/ GRZEGORZ RAKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

Strzelce Krajeńskie, 14.03.2024 r.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl