Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 11/2023


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

 

WYKAZ NR  11/2023      

 

Burmistrz Miasta Gubina

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 

Lp.

Księga Wieczysta

Ozna-czenie nieru-cho-mości wg ewiden-cji

Po-wierz-chnia działki (ha)

Opis nieru-cho-mości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-darowania

Nr zarządze-nia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia   i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

 

 

1

 

 

ZG2K/00011987/1

 

dz. nr  87/15

obr. 6

     

 

 

0,0551 ha

 

 

nieru-cho-mość grunto-wa

poprawa warunków zagospo-darowania nieruchomości składającej się z działek nr 86

ZG2K/00001486/6

366.2022

25.11.2022 r.

41.500,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

2

 

 

ZG2K/00015493/9

 

dz. nr  107/13 i 109/14

obr. 4

     

 

 

0,0081 ha

 

 

nieru-cho-mość grunto-wa

poprawa warunków zagospo-darowania nieruchomości składającej się z działek nr 109/4

ZG2K/00001424/4

5.2023

04.01.2023 r.

9.100,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

 

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) upływa z dniem 15.03.2023 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną zawarte akty notarialne.                                                                                                                                                                                                                                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl