Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ NR 12 /2023


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Cena: 7500 zl

 

WYKAZ NR   12 /2023      

 

Burmistrz Miasta Gubina

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.    

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznacze-nie nierucho-mości wg ewiden-cji

Po-wierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządzenia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia   i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

1

 

ZG2K/00013398/9

dz. nr 36/15     

obr. 6       

 

0,0171 ha

 

nierucho-mość gruntowa

poprawa  warunków zagospoda-rowania nierucho-mości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 38 lub nierucho-mości przyległej składającej się z dz. nr ewid.  37 i 36/13 lub nierucho-mości przyległej składającej się z dz. nr ewid.  39/2

8.2023

09.01.2023 r.

7.500,00 zł.

przetarg ograniczony,

sprzedaż

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) upływa z dniem 15.03.2023 r. Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.   

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl