Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE GPM 1/2023


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM 1/2023
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) - Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej
wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 12 stycznia 2023 r. do 2 lutego 2023 r. o przeznaczeniu
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Strzelce Krajeńskie.SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ NA RZECZ

UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
Nieruchomość położona w miejscowości Strzelce Krajeńskie, gm. Strzelce Kraj. stanowiąca działki
oznaczone numerem ewidencyjnym gruntu 47/3 i 47/8 o łącznej powierzchni 0,0339 ha, księga wieczysta  GW1K/00013183/8.
W ewidencji gruntów i budynków  działka sklasyfikowana jest jako Bi - inne tereny zabudowane oraz Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem - warsztatem samochodowym stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
Wartość prawa własności nieruchomości została przez rzeczoznawcę majątkowego określona na kwotę:
- 50.800 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy osiemset)
Wartość prawa użytkowania wieczystego określono na kwotę:
- 27.900 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset)
W związku z powyższym cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność stanowi kwotę:
- 22.900 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset).

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem
5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego
wykazu tj. do dnia  23 lutego 2023 r.

 

BURMISTRZ STRZELEC KRAJEŃSKICH
/-/ MATEUSZ FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl