Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ NR 66 /2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 66 /2022

 

Burmistrz Miasta Gubina

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych

do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                                                              

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

Cena nieruchomości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospodarowania nieruchomości

 

 

1

 

 

 

ZG2K/00011750/1

 

 

dz. nr 41/6 i 41/28

obr. 7

 

 

 

0,9990 ha

 

 

nieruchomość gruntowa

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

297.2022

16.09.2022 r.

533.000,00 zł.

 

tryb bezprzetargowy - zamiana na udział wynoszący - w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, działka nr 71/17 i 71/19 o łącznej pow. 0,0379 ha, obręb 7

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 20.09.2022 r. do dnia 11.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899z późn. zm.) upływa z dniem 01.11.2022 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie zawarty akt notarialny.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl