Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE GPM-21/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM-21/2021
Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 lipca 2022r.

Stosownie do art.35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021, poz.1899 ze zmianami) - BURMISTRZ Strzelec Krajeńskich

podaje


do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2022r. do 11 sierpnia 2022r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia/wynajęcia na podstawie uchwały nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia grudnia 18 grudnia 20213r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony niżej wymienionych nieruchomości gminnych :
1/ na podstawie § 3. ust.l pkt 1 ww. uchwały - część działki nr 481/49 o pow. 18m2 położonej przy ul.Ogrodowej w Strzelcach Krajeńskich pod garażem - na rzecz nabywcy obiektu posadowionego na tym gruncie.
Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1 K/00030982/4 Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości wynosi 0,60zł/m2 (słownie złotych : 60/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2/ na podstawie § 3 ust. pkt 2. ww. uchwały - część działki nr 541/33 o pow. 300m2 (oznaczonej jako parcela nr 15 )
Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1 K/00028247/3.
W działka jest zaniedbana, zachwaszczona i zakrzaczona.. Uporządkowanie jej w zakresie przyszłego dzierżawcy.
Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieoznaczony.
Wysokość czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości wynosi 0,10zł/m2 (słownie złotych : 10/100)
w stosunku rocznym.
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości stawki czynszu dzierżawnego ustalonej przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro ) nr tel. 95 76 36 332.


Strzelce Krajeńskie, 15 lipca 2022r.


Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl