Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE GPM 18/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM 18/2022
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 21 lipca 2022 r.


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) - Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni (od 21 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.) o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie.

1. NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA NA RZECZ NAJEMCY
- nieruchomość zabudowana znajdująca się przy ul. Ogrodowej 5 w Lipich Górach,  składająca się z działek o numerach 112/10 i 112/3 o łącznej powierzchni 0,1516 ha.  Działka gruntu o numerze ewidencyjnym  112/3  zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 84,39mkw., oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Działka nr 112/10 stanowi drogę dojazdową  do ww.  działki zabudowanej. Zbywana nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą GW1K/00018028/9. W ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są jako Br-RIVa - grunty rolne zabudowane i dr - droga.
Wartość nieruchomości wynosi 123.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące).


Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  1 września 2022 r.

 

BURMISTRZ
STRZELEC KRAJEŃSKICH
/-/ MATEUSZ FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl