Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność AXN spółka z o.o. w likwidacji; nieruchomość lokalowa niemieszkalna położona w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Warszawskiej 6/108.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat Gorzów Wielkopolski » Gmina Miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski »
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Ogłaszający: Likwidator AXN spółka z o.o. w likwidacji

OGŁOSZENIE


Likwidator AXN spółka z o.o. w likwidacji podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność AXN spółka z o.o. w likwidacji.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa niemieszkalna położona w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Warszawskiej 6/108 o powierzchni użytkowej 62,23 m2 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 6223/553439 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr GW1G/00064299/2. Lokal posiada założoną księgę wieczystą KW nr GW1G/00110060/6 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Lokal położony jest na I piętrze budynku o charakterze handlowo - usługowo - mieszkalnym III - piętrowym.  Składa się z jednego pomieszczenia, kuchni i sanitariatu. W lokalu znajduje się m.in. instalacja wentylacji grawitacyjnej, alarmowa oraz instalacja jednego urządzenia klimatyzacyjnego. Wykończenie wnętrz o podwyższonym standardzie.


2.  Cena wywoławcza netto 194 964 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote).  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: BRAK  


4. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Kancelaria Jurysta ul. Kazimierza Wielkiego 61 pokój 301 w Gorzowie Wielkopolskim z dopiskiem "Dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Warszawskiej 6/108 ? nie otwierać".  do dnia 15.08.2022 r. do godziny 12.00.


5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2022r. o godzinie 14.00 pod adresem: Gorzów ul. Warszawska 6/109.


6. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 534 645 i adresem mailowym: axn.likwidator@wp.pl Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółki: ul. Warszawska 6 /109 Gorzów Wielkopolski.


7. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie przez Spółkę zawiadomiony po jego zakończeniu o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.


10. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl