Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ nr 48/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 48/2022

Gubin, dn. 24.06.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze bezprzetargowej.


 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia działki (mkw.), udział w gruncie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Nr

zarządzenia

Cena nieruchomości wraz z udziałem
w gruncie

/netto/

Forma zbycia

i przeznaczenie

1

 

ZG2K/00013102/8

 

dz. nr 187/10

ul. Sportowa

obr. 2

- 791

Udział w gruncie 20/100

Lokal garażowy nr 3 o pow. 54,60 mkw.

 

zabudowana kompleksem garażowym

65.2018

19.02.2018 r.

29.900,00 zł

tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 24.06.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 5.08.2022 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.

Nieruchomość obciążona jest tytułem prawnym (umową najmu) do korzystania z niej.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl