Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ nr 47/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 47/2022

Gubin, dn. 15.06.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze przetargowej.

 

 

Lp.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

 

Powierzchnia działki

w mkw.

Wartość udziału w gruncie

(netto zł)

Opis

nieruchomości

Nr

zarządzenia

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena lokalu netto

(zł)

z przynależnościami

Forma zbycia
i przeznaczenie

1

ZG2K/00005380/1

 

 

Dz. nr 237/6

obręb 5

 

ul. Śląska 28

 

- 196

 

- współwłasność w udziale 89/1000

 

wartość udziału 1.400,00 zł

 

Lokal

mieszkalny nr 4

o pow. 25,10 mkw.,

piwnica
o pow. 2,05 mkw.

100.2022

z dnia

30.03.2022 r.

Zabudowana mieszkaniowa

34.400,00

 

Tryb przetargowy

 

 

 

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 06.07.2022 r na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto, informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w "Wiadomościach Gubińskich".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) upływa z dniem 27.07.2022 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl