Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ nr 45/2022


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ nr 45/2022

Gubin, dn. 14.06.2022 r.

 

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer loka-lu

 

Nr dział-ki

Powierz-chnia działki

(m?)

Nr

zarzą-dzenia

Nr KW

Pow. użytko-wa lokalu i pow. pomiesz-czeń przyna-leżnych

(m?)

Udział
w częściach wsp
ólnych nierucho-mości

 

Cena lokalu mieszkal-nego (netto zł)

 

Wartość udziału w gruncie (netto zł)

 

Przezna-czenie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Piastowska 32E

 

7

 

200/1

 

5229

 

127.2018

z dnia

28.04.2018

 

ZG2K/00011697/1

43,10

4,80

 

- współwła-sność w udziale

 

15/1000

 

179.000,00

 

wartość udziału 7.600,00

 

Zabudowa mieszka-niowa

 

 

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 14.06.2022 r. do dnia 05.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późń. zm.) ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 26.07.2022 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.

Nieruchomość lokalowa jest obciążona tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl