Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ NR 90/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 90/2021

 

Burmistrz Miasta Gubina

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie

nieruchomości

wg ewidencji

Powierzchnia

działki (ha)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób

jej zagospodarowania

Nr

zarządzenia

Cena

nieruchomości

/netto/

Forma zbycia

i termin

zagospodarowania

nieruchomości

1

 

ZG2K/00012071/4

dz. nr 105/4

ul. Ułanów Karpackich

obr. 5

 

0,2606 ha

 

Nieruchomość

gruntowa

pod budownictwo usługowo

- handlowe, zieleń parkową

i parking

375..2021

22.11.2021 r.

1.600.000,00 zł.

tryb przetargowy,

sprzedaż

2

 

ZG2K/00012071/4

dz. nr 107/1

ul. Obrońców Pokoju

obr. 5

 

0,2838 ha

 

nieruchomość

gruntowa

pod budownictwo usługowo

- handlowe, parkingi

z zielenią towarzyszącą

376..2021

22.11.2021 r.

1.500.000,00 zł.

tryb przetargowy,

sprzedaż

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 23.11.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upływa z dniem 04.01.2022 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl