Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE GPM 25/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

OGŁOSZENIE GPM 25/2021


Stosownie do art. 35 ust. 1  w związku z art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) -

 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

(od 8 lipca 2021r.  do 29 lipca 2021 r. ) o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego  nieruchomości stanowiących

własność Gminy Strzelce Krajeńskie.

 

SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA WŁASNOŚĆ na rzecz użytkownika wieczystego
Nieruchomość położona jest w miejscowości Długie, gm. Strzelce Kraj. oznaczona numerem ewidencyjnym działek gruntu:  16/141   o powierzchni  295 mkw., - księga wieczysta GW1K/00010104/0  
W ewidencji gruntów i budynków  działka sklasyfikowana  jest jako:
Bi - inne tereny zabudowane.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem letniskowym stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
Wartość prawa własności nieruchomości została przez rzeczoznawcę majątkowego określona na kwotę:28 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy) wartość prawa użytkowania wieczystego określono na kwoty:
15 500,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset złotych)
W związku z powyższym cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność stanowi kwoty:12 500,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset złotych).


Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionych prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeśli złożą wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia  19 sierpnia 2021r.


BURMISTRZ
STRZELEC KRAJEŃSKICH
/-/ MATEUSZ FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl