Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


GPM 19/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wynajem
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) ?

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2021 r.

do 1 lipca 2021 r. ogłoszenie o zamiarze nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie w celu posadowienia wiaty śmietnikowej.


 - Przedmiotem użyczenia objęta jest część (9 m x 3,5 m = 31,5 m2) niezabudowanej działki nr 117/135 położonej w Bobrówku, w celu posadowienia wiaty śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Choszczańska 13a, Choszczańska 13b, Chodzczańska 13c ? (załącznik graficzny do wglądu w pokoju nr 41 Urzędu Miejskiego).
W ewidencji gruntów i budynków powierzchnia działki działka 117/135 określona jest na 2543 m? i sklasyfikowana jest jako RV ? grunty orne. Działka ta  wpisana jest do księgi wieczystej ? GW1K/00018030/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Dla obszaru, na którym położona jest ww. działka brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z 16.10.2014 r. (zmienionego Uchwałą Nr XII/152/20 z 29.09.2020 r.) ww. działka przeznaczona jest pod obszary zabudowy mieszkaniowej (MU). Grunt zostanie użyczony nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 - Przedmiotem użyczenia objęta jest część (9 m x 3,5 m = 31,5 m?) niezabudowanej działki nr 117/135 położonej w Bobrówku, w celu posadowienia wiaty śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Choszczańska 15a, Choszczańska 15b, Chodzczańska 15c ? (załącznik graficzny do wglądu w pokoju nr 41 Urzędu Miejskiego).
W ewidencji gruntów i budynków powierzchnia działki działka 117/135 określona jest na 2543 m? i sklasyfikowana jest jako RV ? grunty orne. Działka ta  wpisana jest do księgi wieczystej ? GW1K/00018030/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.
Dla obszaru, na którym położona jest ww. działka brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Kraj. zatwierdzonego Uchwałą Nr LIV/412/14 z 16.10.2014 r. (zmienionego Uchwałą Nr XII/152/20 z 29.09.2020 r.) ww. działka przeznaczona jest pod obszary zabudowy mieszkaniowej (MU). Grunt zostanie użyczony nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 41, III piętro)
nr tel. 95 763 63 42.

 
BURMISTRZ STRZELEC KRAJEŃSKICH
 /-/ MATEUSZ FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl