Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


GPM- 20 /2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Lubuskie » Powiat strzelecko-drezdenecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Strzelce Krajeńskie »
Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
Ogłaszający: Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pomieszczenia użytkowego o powierzchni 47m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (związanej z gastronomią), która nie wymaga zaplecza kuchennego (typu kafejka, lodziarnia....) położonego na działce nr 252 (pomieszczenie po Punkcie Informacji Turystycznej na rynku miejskim).

Lokal nie posiada zaplecza kuchennego, wyodrębnione jest natomiast małe zaplecze socjalne i wc.
Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz ogrzewanie elektryczne.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z tutejszym urzędem, nr tel. niżej podany.

Dzierżawca lokalu umożliwi dostęp do urządzeń monitoringu miejskiego każdorazowo na prośbę pracownika Urzędu Miejskiego, Policji i innych uprawnionych osób. Termin oraz godzina dostępu, będą wcześniej uzgadniane z najemcą. Najemca nie może odmówić takiego dostępu, chyba, że w danej sytuacji wykaże istotny interes, który stoi z tym w sprzeczności.
Dzierżawca poniesie wszelkie koszty związane z eksploatacją lokalu.
Dzierżawca zobowiązany będzie także do poniesienia kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości.
Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1K/00028445/1
Lokal zostanie wydzierżawiony na okres 3 (trzech) lat.

Wywoławcza wysokość czynszu w stosunku miesięcznym wynosi ? 300,00zł (słownie złotych : trzysta)

Wadium ? 30,00 zł (słownie złotych: trzydzieści)

Uwaga
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Minimalne postąpienie - o które należy podwyższyć wywoławczą wysokość czynszu - zostanie ustalone bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu z zaokrągleniem do pełnych złotych.

Organizator informuje, że przyszły Dzierżawca zobowiązany będzie do jak najszybszego rozpoczęcia działalności nie później jednak niż do 31 grudnia 2021r. (poza przyczynami niezależnymi od niego).
Wszelkie pozwolenia i uzgodnienia związane z prowadzeniem działalności Dzierżawca załatwi we własnym zakresie.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2021r. o godz.1000 w sali nr 1 tutejszego Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 9 lipca 2021r. na konto bankowe nr  49836200050399181920000020 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Krajeńskie.
Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 9 lipca 2021r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed otwarciem przetargu do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy, która zostanie sporządzona w ciągu 14-tu dni od dnia zamknięcia przetargu, pozostałym natomiast będą zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia go w uzasadnionych przypadkach.
Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelca Kraj., nr tel. 95 76 36 332 ( pokój nr 32,

II piętro ).


Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz FEDER


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl