Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż garażu w Gorzowie Wlkp.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Sprzedaż
Rodzaj ogłoszenia: informacja
Region: Lubuskie » Powiat Gorzów Wielkopolski » Gmina Miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski »
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Ogłaszający: Likwidator AXN sp. z o.o.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 30.06.2021
Cena: 15 400 zł netto

O G Ł O S Z E N I E

Likwidator AXN spółka z o.o. w likwidacji podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność AXN spółka z o.o. w likwidacji.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość - garaż położony: powiat gorzowski, województwo lubuskie, obręb ewidencyjny 01 Chwalęcice, numer ewidencyjny działki 765, adres:  Gorzów Wlkp. ul. Niemcewicza, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GW1G/00076604/1

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana działka gruntu 765 zabudowana lokalem niemieszkalnym - garażem o powierzchni 19 m2

2.  Cena wywoławcza netto /zł/ 15 400,00. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: BRAK  

4. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółki ul. Warszawska 6 /109 Gorzów Wielkopolski do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny:  12.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2021 r. o godzinie 14.00. W ofercie należy podać oferowaną cenę nabycia nieruchomości i sposób jej zapłaty.

5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519534645 i adresem mailowym: axn.likwidator@wp.pl

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółki AXN: ul. Warszawska 6 /109 Gorzów Wielkopolski. 

6. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zostanie przez Spółkę zawiadomiony po jego zakończeniu o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

9. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl