Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ NR 40/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia

działki (ha)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

Cena

nieruchomości

/netto/

Forma zbycia

i termin

zagospodarowania

nieruchomości

 

 

1

 

 

ZG2K/00013403/8

 

dz. nr 125/3, 214, 215, 216

obr. 9

 

 

 

0,6925 ha

 

W ? gruntu

pod wodami

Z uwagi na

parametry działki, utrudniające

jej odrębne zagospodarowani, przetarg ogranicza

się do właścicieli nieruchomości przyległych

poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 124/5 i 124/4 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/8 i 210/21 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 126/10 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/7 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/15 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/12 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/13 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 210/14 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 173/2 lub nieruchomości przyległej składającej się z dz. nr ewid. 143/3

 

135.2021

25.05.2021 r.

 

126.400,00 zł

 

przetarg ograniczony,

sprzedaż

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 26.05.2021 r. do dnia 17.06.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej ?Wiadomości Gubińskie?.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upływa z dniem 08.07.2021 r. Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl