Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ NR 35/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 35/2021

Gubin, dnia 29.04.2021r.

Burmistrz Miasta Gubina

Mając na względzie przepis art. 1 ust. 1b pkt 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( t.j. Dz. U z 2019r., poz. 713) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie postępowania administracyjnego.

W przypadku przysługującego pierwszeństwa nabycia niżej wymienionych nieruchomości lub ich części pod inwestycję celu publicznego, konieczne jest pisemne zgłoszenie roszczenia w terminie 21 dni licząc od dnia upublicznienia wykazu.Niniejszapublikacjazostaje wywieszona w terminie od 29 kwietnia 2021r. do 21 maja 2021r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz zamieszczona na miejskiej stronie internetowej: www. bip.gubin.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie". Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 104, parter tut. Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 068/455 8 141.

L.p.

Księga Wieczysta

 

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

 

Powierz-chnia działki

w m2

 

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Podsta-wa i termin ustano-wienia prawa użytko-wania wieczys-tego

Forma zbycia

Wartość

prawa

własności

gruntu

 

( zł. )

Wartość

prawa

użytkowania wieczystego

gruntu

( zł. )

1.

 

ZG2K/00010734/6

Dz. nr 63/35 i 63/36

ul. Repatriantów

0,0193 ha

- użytkowanie wieczyste do dnia

29.08.2065r.

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym niezabu-dowana

 

Rep. A nr 6770/1966

29.08.1966r.

 

tryb

bezprzetar-gowy

- przekształ-cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

7.100,00

 

4.700,00

 


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl