Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NABYCIE PRAW AUTORSKICH I MOŻLIWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ DOMENĄ


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Sprzedaż
Rodzaj ogłoszenia: informacja
Region: Małopolskie » Powiat Kraków »
Miejscowość: Kraków
Ogłaszający: FLOWBOX sp. z o. o. w likw.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.05.2021
Cena: 35000

Kraków, dnia 29 kwietnia 2021 roku

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NABYCIE PRAW AUTORSKICH

I MOŻLIWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ DOMENĄ

 

Likwidator Flowbox sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS: 468006 ("Spółka"), ogłasza pisemny, ofertowy i nieograniczony przetarg:

1)    na nabycie praw autorskich do aplikacji Flowbox FX ("Flowbox") służącej do przetwarzania grafiki w filmie i reklamie;

*       Flowbox jest zaprojektowany jako platforma dla postprodukcji filmowej. Flowbox FX 1.7 skupia się na rotoskopii (jako pierwszym elemencie procesu postprodukcji), ale aplikacja była budowana z myślą o wsparciu także dla kolejnych narzędzi jak np. korekcja koloru czy kompozycja obrazu.

*       Flowbox jest aplikacją desktopową działającą na systemach operacyjnych Windows, Linux, macOS.Bazuje na nowoczesnych, wydajnych technologiach (C++14 / QML). Dotychczas była dystrybuowana elektronicznie.

*       Jedną z unikalnych cech platformy Flowbox jest jej architektura klient-serwer, dzięki czemu możliwe jest dodanie wsparcia dla pracy zespołowej w czasie rzeczywistym (jak Google Docs). Na tle konkurencji aplikacja wyróżnia się nowoczesnym, wygodnym interfejsem użytkownika oraz wieloma unikalnymi funkcjonalnościami jak np. rotoDRAW i rotoSNAP.

*       Wersja beta aplikacji została wprowadzona na rynek pod koniec 2016 roku. W latach 2017-2018 Flowbox była dalej rozwijana.

*       Na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku dodano funkcjonalności planar trackingu za pomocą licencjonowanej technologii Mocha Planar Tracker od Boris FX). Licencja na używanie tej technologii nie jest częścią przetargu.

*       Wideo przedstawiające działanie aplikacji Flowbox:

o   (wydanie wersji 1.7)                  https://www.youtube.com/watch?v=hwLcevH1VH0;

o   (produkcje z 2017 roku):           https://www.youtube.com/watch?v=7mRR_naeHZ4 .

*       Wydanie Flowbox 1.7 spotkało się z dużym zainteresowaniem - w sierpniu 2018 roku (w ciągu miesiąca od premiery) Spółka odnotowała ponad 500 rejestracji na 15 dniową wersję testową, a strona ze sklepem online shop.flowbox.io miała ponad 10500 unikalnych odsłon w tym okresie.

*       Informacje o wydaniu Flowbox 1.7 zostały szeroko rozpowszechnione na branżowych portalach. Poniżej kilka przykładów:

https://lesterbanks.com/2018/07/flowbox-integrated-mocha-tracker/

http://www.cgchannel.com/2018/07/flowbox-ships-flowbox-1-7-integrates-mocha/

https://max3d.pl/news/7099/flowbox-1-7-nowa-wersja-aplikacji

https://vfxserbia.com/2018/08/01/flowbox-1-7-is-out-integrates-mocha/

https://www.digitalproduction.com/2018/07/31/flowbox-v-1-7/

https://render.ru/news/9497

https://3djobs.ru/vypushhen-flowbox-1-7/

*       Artykuł nt. Flowbox pojawił się również w prestiżowym magazynie online o startupach i nowych technologiach TechCrunch - https://techcrunch.com/2018/08/15/flowbox-is-a-tool-that-makes-it-easy-to-build-special-effects

*       Na użycie Flowbox udziela się zarówno licencji subskrypcyjnych jak i permanentnych. W 2018 roku Spółka sprzedała 85 licencji wartych łącznie ok. 90 000 zł. Obecnie (stan na 29.04.2020) aktywnych jest 6 subskrypcji (4 miesięczne i 2 roczne).

*       Odbiorcami aplikacji Flowbox są głównie małe i średnie studia filmowe oraz indywidualni artyści (freelancerzy).

*       Flowbox był używany przy tworzeniu polskich produkcji takich jak:

"Powidoki" Andrzeja Wajdy,

"Wołyń" Wojciecha Smarzowskiego,

"Sztuka Kochania" Marii Sadowskiej,

"Ostatnia Rodzina" Jana Matuszyńskiego,

"Fanatyk" Michała Tylki.

*       Flowbox był używany także przy wielu produkcjach międzynarodowych, głównie reklamach i filmach krótkometrażowych, a pod koniec 2018 roku aplikacja była testowana przy postprodukcji nowych odcinków "Game of Thrones" (efekty pracy Flowbox zostały użyte do dalszych procesów).

*      Przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji Flowbox obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)    wyłączne prawo do udzielania licencji na korzystanie z aplikacji Flowbox;

b)    rozpowszechnianie aplikacji Flowbox przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c)     wprowadzanie i zapisywania w pamięci komputera aplikacji Flowbox;

d)    trwałe lub czasowe prawo do zwielokrotnienia aplikacji Flowbox w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

e)    tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w tym uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia nowej wersji aplikacji Flowbox, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

f)    rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym użyczenia lub najmu, aplikacji Flowbox lub jej kopii.

*       Z uwagi na fakt, że Mocha Planar Tracker jest zewnętrzną technologią umowa Spółki z firmą Boris FX na wykorzystywanie w oprogramowaniu Flowbox tej technologii nie będzie wiązać nowego nabywcy aplikacji Flowbox. Aby wykorzystywać technologię Mocha Planar Tracker w aplikacji Flowbox koniecznym jest podpisanie przez nowego nabywcę aplikacji Flowbox umowy z firmą sprzedającą technologię, czyli Boris FX.

*       Z uwagi na fakt, że Flowbox sp. z o.o. zawarła 16 czerwca 2014 roku umowę pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na zrealizowanie aplikacji Flowbox, oferent jest zobligowany do zobowiązania się do utrzymania trwałości projektu jakim jest aplikacja Flowbox przez co najmniej 4 lata od dnia przyjęcia oferty przez Flowbox sp. z o.o., w szczególności na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowe informację w tym zakresie, a w szczególności wgląd do wspomnianej umowa pożyczki można uzyskać w siedzibie Flowbox sp. z o.o. w likwidacji, tj.: ul. Ludwinowska 7/8, 30-331 Kraków.

 

2)    uzyskanie możliwości wyłącznego posługiwania się adresem domenowym "flowbox.io"

*          "flowbox.io" jest zarejestrowana w domenie ".io", która jest domeną krajową Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego - terytorium zależnego Wielkiej Brytanii obejmujące archipelag Wysp Czagos.

*         Domena jest opłacona do 4 kwietnia 2022 roku.

*          Ze względu na popularność wykorzystywania domeny .io w branży technologicznej, Google traktuję ją jako domenę funkcjonalną (gTLD).

*          Od kilku lat domena .io identyfikowana jest z branżą nowych technologii i używana przez innowacyjne firmy. 

Przetarg dotyczy łącznego nabycia praw autorskich do aplikacji Flowbox i uzyskania możliwości wyłącznego posługiwania się adresem domenowym "flowbox.io".

Oferty dotyczące tylko jednego przedmiotu nie będą brane pod uwagę.

Cena wywoławcza: 35 000 zł.

 

Organizatorem Przetargu jest Flowbox sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie. Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 606 558 808 - telefon należy wykonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 oraz drogą mailową - wiadomość na adres e-mail contact@flowbox.io.

Przetarg będzie odbywał się w drodze konkursu ofert. Termin składania ofert: 10 maja 2021 roku włącznie. Pisemne oferty należy przesyłać listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Flowbox sp. z o.o. w likwidacji ul. Chełmońskiego 72A/3, 31-340 Kraków.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta oraz zawierać:

1)       nazwę i siedzibę (imię i nazwisko, adres) oferenta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę sporządzenia oferty,

2)       określenie ceny brutto za łączne nabycie przedmiotów oferty (cena nie może być niższa niż wskazana powyżej),

3)       termin ważności oferty,

4)       oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją przedmiotów oferty zawartą w niniejszym ogłoszeniu,

5)       oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO) według poniższego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przetargu nieograniczonego na nabycie praw autorskich i możliwości posługiwania się domeną ogłoszonego przez Flowbox sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 648006, w trakcie oraz po zakończeniu przetargu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Swoje dane udostępniam dobrowolnie i zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także o prawie do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych (art. 7 RODO)

6)       oświadczenie o zapoznaniu się z umową pożyczki między Flowbox sp. z o.o. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 16 czerwca 2014 r.,

7)       oświadczenie o zobowiązaniu się do utrzymania trwałości projektu jakim jest aplikacja Flowbox przez co najmniej 4 lata od dnia przyjęcia oferty, w szczególności na terenie województwa małopolskiego.

W przypadku wpłynięcia kilku ofert do dnia 10 maja 2021 roku włącznie Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do umożliwienia oferentom dalszego licytowania, o czym poinformuje oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany w ofercie) i wezwie do kolejnego zaproponowania ceny (za pośrednictwem poczty elektronicznej), aż do 24 maja 2021 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 27 maja 2021 roku.

Organizator Przetargu poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana, o tym fakcie, wysyłając właściwą wiadomość na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie, najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku. Brak informacji od Organizatora Przetargu w tym terminie równoznaczny jest z nieprzyjęciem oferty przez Organizatora Przetargu.

Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, kierując się co do zasady kryterium najwyższej ceny oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

W przypadku niezbycia mienia w pierwszym terminie przetargowym, Likwidator ogłosi ponowny przetarg ustalając cenę wyjściową pomniejszoną o 25% wartości ceny wywoławczej.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl