Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ NR 32 /2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 32 /2021      
 
Burmistrz Miasta Gubina
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nierucho-mości wg ewidencji

Powierzc-hnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządze-nia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

1

 

ZG2K/00008083/0

dz. nr 160/4

ul. Dolna

obr. 4

 

0,4399 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownic-two mieszkanio-we

5.2019

9.01.2019 r.

188.100,00 zł.

tryb przetargowy,

sprzedaż

2

 

ZG2K/00006473/7

dz. nr 137/33, 139/1, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/19, 137/20, 137/30

ul. Platanowa

obr. 3

 

0,2670 ha

 

nierucho-mość gruntowa

pod budownic-two mieszkanio-we wielorodzin-ne

92.2021

10.03.2021 r.

203.800,00 zł.

tryb przetargowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 28.04.2021 r. do dnia 19.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upływa z dniem 09.06.2021 r.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.                                                                                                                                                                                                                                  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl