Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


WYKAZ NR 31 /2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: wykazy do sprzedaży
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina
Cena: 16.600,00 zł.

WYKAZ NR 31 /2021      
 
Burmistrz Miasta Gubina
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierz-chnia działki (ha)

Opis nierucho-mości

Przeznacze-nie nierucho-mości i sposób jej zagospoda-rowania

Nr zarządze-nia

Cena nierucho-mości

/netto/

Forma zbycia i termin zagospoda-rowania nierucho-mości

 

 

1

 

 

ZG2K/00012866/4

 

dz. nr 232/31

ul. 1 Maja

obr. 2

 

 

 

0,0250 ha

 

 

nierucho-mość gruntowa

poprawa warunków zagospoda-rowania nierucho-mości składającej się z działki nr 232/3

ZG2K/00001700/3

93.2021

10.03.2021 r.

16.600,00 zł.

 

tryb bezprzetar-gowy,

sprzedaż

 
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 28.04.2021 r. do dnia 19.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl  oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upływa z dniem 09.06.2021 r.
Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie zawarty akt notarialny.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                    

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl