Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

WYKAZ nr 26/2021


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do zbycia w drodze bezprzetargowej.


 

 

Miejsco-wość

Ulica

Nu-mer

loka-lu

 

Nr

działki

Po-wierz-chnia

działki

(mkw.)

Nr

zarządzenia

Nr

KW

Pow. użyt-kowa

lokalu

i pow. pomiesz-czeń

przyna-leżnych

(mkw.)

Udział
w częściach

wspól-nych

nierucho-mości

 

Cena

lokalu

mieszkal-nego

(zł)

 

Wartość

udziału

w gruncie

(zł)

 

Przeznacze-nie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

GUBIN

 

Śląska 68

 

3

 

311/3

 

325

 

138.2021

z dnia

13.04.2021

 

ZG2K/00010670/6

27,60

36,00

 

- współwła-sność

w udziale

 

28/100

 

43.000,00

 

wartość

udziału

6.000,00

 

Zabudowa

mieszka-niowa

 

 

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do sprzedaży ww. wymienioną nieruchomość według przedstawionego wykazu. Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 16.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)ustala się termin złożenia wniosku do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. 28.05.2021 r. Po upływie tego terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostaną podpisane umowy notarialne.

Cena lokalu mieszkalnego nie obejmuje bonifikat przysługujących nabywcy przy wykupie oraz należnego na dzień wykupu mieszkania podatku VAT.

Nieruchomość lokalowa jest obciążona tytułem prawnym do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl