Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2012
Cena: 87.000,- PLN

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

 

ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

1. Nieruchomość zabudowana niepodpiwniczonym budynkiem stodoły, wybudowanym ok. 1900 r. o powierzchni użytkowej 220 m2, położonej na działce nr 58/2 AM-15 obręb: Sobótka o pow. 717 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr WR1K/00040885/9.


Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna A-MW-3; dopuszczalne przeznaczenie: na zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, parkingi oraz zieleń; działka graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; posiada dostęp do uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną, energetyczną i gazową oraz dostęp do drogi, posiadającej nawierzchnię asfaltową; nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków.

 

Cena wywoławcza: 87.000,- PLN

Wadium:17.400,-PLN

 

 

Przetarg odbędzie się 07 września 2012 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości i numeru działki należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce :B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56957410152003020016050001 do 03 września 2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy. 

 


Dodatkowe informacje

1.        Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

2.        Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

3.        Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.

4.        Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

5.        Wysokość postąpień - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

6.        Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

7.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

8.        Miasto Sobótka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6, I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 71335123, strona internetowa: www. bip.sobotka.pl

 

Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl