Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanych /lokalu użytkowego/ i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sobótka »
Miejscowość: Sobótka
Ogłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.09.2012
Cena: 36.500,-PLN

Burmistrz Miasta I Gminy Sobótka


ogłasza pierwszy  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanych /lokalu użytkowego/ i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego własność gminy Sobótka

 

1. Do sprzedaży: lokal użytkowy nr I w Sobótce przy ul. Świdnickiej 23, położony na parterze /I kondygnacja/ w budynku wielolokalowym (o 5 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym) o pow. użytkowej 22,82 m2, składający się z sali obsługi, WC, przedsionku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym: 6,84% - AM- 28, działka nr 46 o pow. 841 m2, obręb: Sobótka. Oznaczenie w księdze wieczystej - KW WR1K/00094795/4

 

Do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 12 października 2098 r. - ułamkowa część działki nr 46, AM-28 o pow. 841 m2, obręb: Sobótka w udziale wynoszącym: 6,84%.

 

Wartość lokalu: 31.043,-PLN., wartość ułamkowej części gruntu: 5.457,-PLN

 

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa.

 

Cena wywoławcza: 36.500,-PLN

Wadium: 7.300,-PLN


  • Przetarg odbędzie się 07 września 2012 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium - do 03 września  2012 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy:

B- Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr 56 957410152003020016050001.

 

UWAGI

A/ Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość lub pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz dowód wpłaty wadium.

B/ Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej, Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

C/ Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25% ceny osiągniętej w przetargu plus podatek VAT 23% i winna ona być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu będą stanowiły 3% ceny osiągniętej w przetargu i podatek VAT 23%

D/ Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności oraz podatek VAT

E) Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto.

F) Wadium  zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 7 i 6 , I piętro, tel. 71 3162043 do 045 lub 713351232 ,strona internetowa: www.bip.sobotka.pl

Położenie nieruchomości można obejrzeć na stronie internetowej www.wrosip.pl /serwis map/

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl