Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


Informacja o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części Gminy Śniadowo obręby: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Mło


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: plany zagospodarowania
Region: Podlaskie » Powiat Łomża » Gmina Miasto na prawach powiatu Łomża »
Miejscowość: Część Gminy Śniadowo
Ogłaszający: Starosta Łomżyński

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 roku ? Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

 

Zawiadamia


że w terminie od 3 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. (t.j. 15 dni roboczych)

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu

opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
dla części Gminy Śniadowo obręby: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Grabowo,

Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Młynik, Osobne,

Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Szabły, Strzeszewo,

Szabły Młode, Szczepankowo, Truszki, Uśnik, Uśnik Dwór,

Uśnik Kolonia, Wierzbowo,Wszerzecz, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy,

Żebry w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży

przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 507 (IV piętro)

w godz. 8 ÷ 15

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych

aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów

i budynków w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne staje się operatem ewidencji gruntów

i budynków.

 

Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów

i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie

30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji,

o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów

i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie

30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji,

o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Łomżyński rozstrzyga w drodze

decyzji zgodnie z art. 24a ust.10 ww. ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

STAROSTA
Lech Marek Szabłowski

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl