Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych-ul. Borkowska- dz. nr 271-6, 274-7, 274-8, 271-12


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: planowane przetargi
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: BURMISTRZ BYCZYNY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 20.02.2020

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Byczyny

 

 

 

BURMISTRZ BYCZYNY

 

 

ul. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50

46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

 

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

  

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych

stanowiących własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem sprzedaży są cztery nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

Nieruchomość

oznaczenie KW

Nr geodezyj-ny działki

Pow.

m2

Opis nieruchomości -przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoław-cza netto

/zł/

Poda-tek

VAT

%

Wadium

/zł/

Minimal-ne postąpie-nie

/zł/

OP1U/00081946/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

274/6

ark. mapy 5, obręb Byczyna

 

 

604

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r.o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

 

35.200,00

 

23

 

3.520,00

 

352.00

 

OP1U/00081946/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

274/7

ark. mapy 5, obręb Byczyna

 

609

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r.o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

 

35.500,00

23

3.550,00

355,00

OP1U/00081946/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

274/8

ark. mapy 5, obręb Byczyna

 

906

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r.o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

51.000,00

23

5.100,00

510,00

 

OP1U/00081946/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

 

 

 

274/12

ark. mapy 5, obręb Byczyna

 

 

604

 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza

Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r.o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

 

35.200,00

 

23

 

3.520,00

 

352,00

Przetargi na sprzedaż nieruchomości określonych powyżej odbędą się dnia 25 lutego 2020r. w Urzędzie

Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 w pokoju nr 24, II piętro wg następującej kolejności :

godz. 930 dz. nr 274/6,

godz. 945 dz. nr 274/7,

godz. 1000 dz. nr 274/8

godz. 1015 dz. nr 274/12 


1.1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/6 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0604 ha

- użytek R-IIIa i IIIb

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną i wydzieloną działkę na poszerzenie drogi gminnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w III klasie bonitacji (R-IIIa i IIIb). Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO

35.200,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/7 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0609 ha

- użytek R-IIIa i IIIb

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną i wydzieloną działkę na poszerzenie drogi gminnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w III klasie bonitacji (R-IIIa i IIIb). Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

 

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO

35.500,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/8 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0906 ha

- użytek R-IIIa i IIIb

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną nieutwardzoną drogę gminną i wydzieloną działkę na poszerzenie drogi gminnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w III klasie bonitacji (R-IIIa i IIIb).

 

Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

 

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO

51.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

- działka nr 274/12 ark. mapy 5, obręb Byczyna

- powierzchnia: 0,0604 ha

- użytek R-IIIa i IIIb

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do drogi publicznej poprzez wewnętrzną utwardzoną (kostka betonowa) drogę gminną i wydzieloną działkę na poszerzenie drogi gminnej. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Teren nieruchomości stanowią użytki rolne sklasyfikowane jako grunty orne w III klasie bonitacji (R-IIIa i IIIb). Przed uzyskaniem zezwolenia na budowę nabywca winien zwrócić się do Starosty Kluczborskiego o wydanie decyzji na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

 

2) CENA WYWOŁAWCZA NETTO

35.200,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Obciążenia nieruchomości - BRAK

4) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

5. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada 2019r. do 18 grudnia 2019 r. W terminie do 08 stycznia 2020r. r. nie złożono wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. W zależności od tego, kupnem której działki nabywca jest zainteresowany należy wpłacić:

3520,00zł- dz. nr 274/6,

3550,00zł- dz. nr 274/7

5100,00zł- dz. nr 274/8

3520,00zł- dz. nr 274/12

Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 20 lutego 2020r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,

 • osoby fizyczne ? dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów ? aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,

 • małżonkowie ? do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 z późn. zm.).

8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.

 

 

 

 

 

 

10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.

11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, opłat sądowych, wpisu do księgi wieczystej.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 26, tel. 77-413-41-50, wew.31.

16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Byczynie opublikowane w BIP i na stronie internetowej Gminy www.byczyna.pl

 

 

 

BURMISTRZ

 

mgr Iwona Sobania

 

 

Byczyna 14 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu jest Burmistrz Byczyny z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, adres e-mail sekretariat@byczyna.pl, tel. 77 413 41 50.

 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w spawach ochrony swoich danych osobowych poprzez: adres e-mail iod@byczyna.pl lub telefonicznie oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.

 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika przetargu będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w celu realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 4. Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.

 5. Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Byczynie, geodeta pracujący na zlecenie Urzędu Miejskiego w Byczynie, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informatyczny.

 6. Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 1. Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 3. Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.

 4. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m. in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane. 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl