Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów, położonych na złożu "SĘPÓLNO Wielkie II", gmina Biały Bór, z przeznaczeniem na cele powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Zachodniopomorskie » Powiat szczecinecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Biały Bór »
Miejscowość: Gmina Biały Bór
Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miastko

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Miastko


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na dzierżawę gruntów,

położonych na złożu "SĘPÓLNO Wielkie II",
gmina Biały Bór, z przeznaczeniem

na cele powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych.


Przedmiotem dzierżawy na czas określony - 29 lat, są grunty stanowiące działki o nr:

114, 126/8, część 126/9, cześć 127/6, 128, część 145/12, część 148/6, 392/2, 393, 394, 824, 827, 828, część 829, część 147/17  ? obręb ewidencyjny Sępolno Małe oraz 126/3 ? obręb ewidencyjny Sępolno Wielkie o łącznej powierzchni 208,2600 ha, w tym: 204,0200 ha to grunty leśne, 4,2400 ha grunty rolne. Dzierżawie podlega całość gruntów wyszczególnionych powyżej - jako obiekt stanowiący przedmiot przetargu.
Działki ewidencyjne nr 126/8, 126/9 i 824  obr. ewid. Sępolno Małe  są obecnie dzierżawione - do dnia 31.12.2028 r., łącznie 1,3132 ha gruntu z przeznaczeniem na posadowienie przenośnika taśmowego.
Powyższe nie powoduje wtrzymania procesu uzyskania koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża ale może powodować czasowe ograniczenia w eksploatacji złoża.
Teren zostanie wydzierżawiony na cele wydobycia kruszyw naturalnych, z przeznaczeniem na:
- Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń i zezwoleń, które są niezbędne do prowadzenia wydobycia złoża.
- Wyłączenie gruntów z produkcji, eksploatację złoża oraz rekultywację gruntów.

Opłaty dzierżawne będą obejmowały:
- Czynsz dzierżawny za czas postoju - "Opłata postojowa" za okres dzierżawy gruntów na czas uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń i zezwoleń.
Cena wywoławcza wynosi: 200zł/1ha rok
Postąpienie wynosi: 50zł/ha

- Czynsz dzierżawny za czas wyłączenia gruntów z produkcji leśnej/rolnej - "Opłata za wyłączenie".
Cena wywoławcza wynosi: 41.000zł/1ha rok
Postąpienie wynosi: 1.000zł/ha

Wadium wynosi: 1.500.000,00 zł

Uczestnicy zgłaszają postąpienie dla obu cen jednocześnie.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w kopercie w sekretariacie (pokój nr 2)

siedziby Nadleśnictwa Miastko - Pasieka 14A, 77-200 Miastko do dnia 31.01.2020 do godziny 10:00
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2020 o godz. 10:15. w siedzibie

Nadleśnictwa - sali narad (pokoju nr 9).

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Miastko:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_miastko/komunikaty_i_ogloszenia
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Miastko pokój nr 15 lub pod numerem tel.: (59) 857-05-57.

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl