Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


WYKAZ NR 80/2019


Kategoria: Nieruchomości » Działki budowlane
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Gubina

WYKAZ NR 80/2019

 

Burmistrz Miasta Gubina

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

w drodze przetargowej.

 

Lp.

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji

Powierzchnia działki (ha)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nr zarządzenia

Cena nieruchomości /netto/

Forma zbyciai termin zagospodarowania nieruchomości

1

ZG2K/00013636/0

dz. nr 75/2

ul. Basztowa

obr. 5

0,4747 ha

nieruchomość

gruntowa

pod budownictwo

usługowo - mieszkaniowe

341.2019

20.11.2019 r.

1.158.300,00 zł.

tryb przetargowy,

oddanie w użytkowanie wieczyste ? opłaty roczne 3 %, płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata,

rozpoczęcie zabudowy (wykonanie fundamentów) - 2 lata, zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) ? 5 lat

2

ZG2K/00010071/0

dz. nr 71/2

ul. Kinowa

obr. 5

0,2647 ha

nieruchomość gruntowa

pod budownictwo

usługowo - mieszkaniowe

342.2019

20.11.2019 r.

649.700,00 zł.

tryb przetargowy, oddanie w użytkowanie wieczyste ? opłaty roczne 3 %, płatne do 31 marca każdego roku, aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, rozpoczęcie zabudowy (wykonanie fundamentów) - 2 lata, zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) ? 5 lat

 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 26.11.2019 r. do dnia 17.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie tut. urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.przetargi-komunikaty.pl., natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej "Wiadomości Gubińskie".

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upływa z dniem 07.01.2020 r.

Po upływie ww. terminu, jeżeli nie będzie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg.


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl