Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Błażowa
Ogłaszający: BURMISTRZ BŁAŻOWEJ

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Muzycznej I st. w Błażowej Plac Ks.A.Kowala 3, 36-030 Błażowa
 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 29.03.2018r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej /Dz.U. z 2018r. poz.693/. 
Oferty kandydatów  winny zawierać dokumenty wskazane w Rozp. MKiDN z dnia 29.03.2018r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U.z 2018r. poz.694/. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem e-mail  oraz dopiskiem ?Konkurs  na dyrektora Szkoły Muzycznej w Błażowej? na adres: 
Urzędu Miejskiego w Błażowej Plac Jana Pawła II nr.1  36-030 Błażowa
w terminie  21 dni  od daty ukazania się  ogłoszenia.
Bliższe informacje : tel. 17 / 2297119.
O terminie i miejscu przepprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl