Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenia syndyków
Region: Podlaskie » Powiat sokólski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Suchowola »
Miejscowość: Suchowola
Ogłaszający: Syndyk Masy Upadłości - Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.08.2012

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 244.866,54 zł, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Suchowoli, ul. Goniądzka 19, tel. 695 299158.

 

Na przedmiot sprzedaży, tj. przedsiębiorstwa jako zorganizowanej części zgodnie z art. 55.1. KC, składają się:

- ruchomości stanowiące wyposażenie aptek oraz wartości niematerialne i prawne jak też kosmetyki oraz suplementy diety.

Szczegółowy wykaz majątku przedsiębiorstwa dostępny jest w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok.204 oraz w aptekach gdzie było prowadzone przedsiębiorstwo: Suchowola, ul. Goniądzka 19; Dąbrowa Białostocka, Pl. Kościuszki 3.

 

Warunki przetargu:

- oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy składać w terminie do dnia 10.08.2012 roku w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204, z dopiskiem na kopercie "Oferta przetargowa, sygn. akt VIII GUp 3/12 (Apteki Ogólnodostępne Glińscy Spółka jawna) - nie otwierać",

- składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 25.000,00 złotych w terminie do 09.08.2012 roku (data uznania rachunku) na rachunek bankowy Apteki Ogólnodostępne Glińscy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej w Suchowoli w Banku PKO BP SA numer 26 1020 1332 0000 1402 0764 8175.

 

Oferta powinna zawierać:

a) oznaczenie oferenta ( imię, nazwisko lub firma, adres, PESEL lub REGON i NIP) a w przypadku przedsiębiorców wypisy z właściwych rejestrów,

b) oferowaną cenę zakupu, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,

c) potwierdzenie wpłaty wadium, oraz pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę w imieniu oferenta,

e) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu znajdującym się biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204.

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11.08.2012 r. o godz. 13.00 w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 w obecności syndyka i przybyłych oferentów.


Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl