Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Cała Polska » Powiat (ogłoszenie ogólnopolskie) » Gmina (ogłoszenie ogólnopolskie) »
Miejscowość: Jelenia Góra i Drezdenko
Ogłaszający: Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze - Spółdzielnia Osób Prawnych

Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja" w Zielonej Górze - Spółdzielnia Osób Prawnych ul. Bartosza Głowackiego 1, 65-301 Zielona Góra
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż:


1. Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Duet" położonego w Karpaczu
przy ul. Konstytucji 3 Maja 9, 9a na działkach w użytkowaniu wieczystym i stanowiących własność o łącznej powierzchni 0,2799 ha objętych księgami wieczystymi nr JG1J/00004509/4, JG1/00019263/5 i JG1J00080057/6, zabudowany dwoma budynkami typu pensjonat wraz z zapleczem rehabilitacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 1.048,92 mkw., oraz podwójnym garażem o pow. 50,4 mkw.
- W planie przestrzennego zagospodarowania Karpacza dla tego obiektu ustalono
przeznaczenie dla usług turystycznych i komercyjnych oraz tereny ciągów pieszych.
- Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.433.000 złotych (dwa miliony czterysta
trzydzieści trzy tysiące złotych), w tym podatek VAT i nie obejmuje mienia  
ruchomego.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
243.000 złotych (dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) na konto sprzedającego:
Bank Zachodni WBK S.A. nr 34 1090 1535 0000 0000 5301 9423
do dnia otwarcia ofert.
2. Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego położonego w Gościmiu 89 gmina Drezdenko, województwo lubuskie, na działkach w użytkowaniu wieczystym i stanowiących własność o łącznej powierzchni 11,99 ha, objętych księgami wieczystymi
GW 1K/00017204/0, GW 1K/00015316/4 i GW 1K/00001582/8.
Ośrodek położony nad jeziorem Solecko w Puszczy Noteckiej, w obszarze Natura 2000.
Na powyższym kompleksie zlokalizowano następujące obiekty: hotel na ok. 140 miejsc z zapleczem rehabilitacyjnym, basenem, kriokomorą, salą gimnastyczną i kawiarnią, 34 domki typu "Międzychód", 12 domków typu "Brda", budynek mieszkalny, 3 domki hotelowe całoroczne, pawilon gastronomiczny z kuchnią, pawilon rehabilitacyjny - łącznie ponad 6.000 mkw., przystań, garaże, budynek socjalny, obiekty sportowe, plac zabaw, parking.

 

- Zgodnie z SUiKZP gminy Drezdenko, tereny przeznaczone na usługi turystyczne,
mieszkalnictwa i usług towarzyszących mieszkalnictwu, tereny lasów.
- Nieruchomość w części obciążona hipoteką na rzecz BZ WBK.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.644.780 złotych (dziewięć milionów
sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) w tym podatek
VAT, cena nie obejmuje mienia ruchomego.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
965.000 złotych (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na konto
sprzedającego Bank Zachodni WBK S.A. nr 34 1090 1535 0000 0000 5301 9423 do dnia otwarcia oferty.

Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia
nieruchomości, pozostałym wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy oferent
wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia
zgodnie z umową.

- Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do 3 lipca 2018 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.00.

 

- Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533031145 i adresem      
mailowym: sekretariat@turnusy.eu.

 

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji do    
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl