Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.07.2016

BURMISTRZ  BYCZYNY

  O G Ł A S Z A

 

I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego  stanowiącego własność Gminy Byczyna.

 

1.  Przedmiotem rokowań na zbycie na własność  jest lokal mieszkalny Nr 6 położony w Byczynie przy ul. Długiej 5 wraz z udziałem w części wspólnej budynku i sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

 

Lokal znajduje się na I piętrze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i schowka o ogólnej powierzchni użytkowej 70,40 m2 . Do lokalu przynależy schowek o powierzchni użytkowej  6,80 m2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, stolarkę okienna PCV i drzwi drewniane. Lokal wymaga remontu.

Udział w części nieruchomości wspólnej wynosi 212/1000 części. 

2. Wg ewidencji gruntów:

- działka Nr 465/8 ark. mapy 7.

- powierzchnia:  0,0311 ha

3. Księga wieczysta Nr OP1U/00062506 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr LVII/428/10 z dnia  30.09.2010r. Rady Miejskiej w Byczynie to śródmiejska zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

 

5. CENA  OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 52.700,00

6. Obciążenia lokalu: BRAK

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest lokal: BRAK

8. Rokowania odbędą się w dniu  2 sierpnia 2016r. o godzinie 1030 w  Urzędzie Miejskim  w Byczynie  pokój nr 26.

9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do  27 lipca  2016r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 4) do godziny 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-   imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

-  datę sporządzenia zgłoszenia,

-  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

10. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

11. Zaliczkę w formie pieniężnej (w PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5.270,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna   56 8890 1040 0000 1818 2005 0004  do dnia 27 lipca 2016r. ,liczy się data wpływu               na konto.

12. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań  niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną  w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia   się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

 

13. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 najpóźniej na dzień przed  zawarciem umowy notarialnej.

14. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu m.in. za wypis i wyrys, wycenę, sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.   

15.Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

16. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu  odbyły się: 03.03. 2016r. I- szy przetarg i 11.04. 2016r.- II-gi.                                                                                                                                                      

17. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży lokalu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30. 

18. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza

 

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl