Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej położonej w Dąbrowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat poznański » Gmina Gmina wiejska - Dopiewo »
Miejscowość: Dopiewo
Ogłaszający: WÓJT GMINY DOPIEWO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.02.2016

WÓJT   GMINY    DOPIEWO

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej  położonej w Dąbrowie

 

 

 

Nr

działki

Pow.

w m 2

Cena

wywoławcza

w zł

Położenie

Opis

nieruchomości

  1.  

445/19

1328

185 920

Dąbrowa

Ul.Oliwkowa

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności

  1.  

445/21

1682

235 480

Dąbrowa

Ul.Oliwkowa

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o niskiej intensywności oraz tereny usługowe

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto prowadzi  księgę wieczystą nr PO1P/00099754/4.

Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  należny podatek VAT w wysokości 23%. Sposób sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony.

Pierwszy przetarg  ustny nieograniczony odbył  się 21 listopada 2014 roku, drugi przetarg  ustny nieograniczony odbył się 27 lutego 2015 roku, trzeci przetarg  ustny nieograniczony odbył się 12 sierpnia  2015 rok, czwarty  przetarg  ustny nieograniczony odbył się 28 października 2015 roku.

 

 

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 1490 ).


Przetarg odbędzie się  02 marca 2016  roku o godz.14 oo w sali Nr 103  Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C.


Wadium w wysokości 10% wartości  należy wpłacać do dnia 27 lutego 2016 r  na konto Urzędu Gminy  SBL  w Poznaniu Oddział w Dopiewie  11 9043 1012   3012 0025 9105 0102 ( z zaznaczeniem na przekazie nr działki) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium  przepada na rzecz sprzedającego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 15 tel.618 906 394.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Dopiewo, dnia 21 stycznia  2016 r


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl