Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pielęgniarki Oddziałowe


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: S. W. Z. P. Z. PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W W-WIE

Dyrekcja Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarek Oddziałowych:
- w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie
oraz
- w Oddziale XX Dziennym Psychiatrycznym Gawra

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 896):
1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty wymienione w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 182).
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umie-szcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: Konkurs na stanowisko .............. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie pod adresem: Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
3. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie ofert w terminie 30 dni.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem telefonu: 0-22 825- 20- 31 w. 316

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl