Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Sprzedaż zbędnych zapasów magazynowych


Kategoria: Ruchomości » Materiały
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Bogatynia »
Miejscowość: Bogatynia
Ogłaszający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Przekazujący:


PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032334 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 6 936 865 700  zł, NIP 769-050-24-95

 Oddział Elektrownia Turów

59-916 Bogatynia

ul. Młodych Energetyków 12

ogłasza postępowanie przetargowe, dla którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na:

 

Sprzedaż zbędnych zapasów magazynowych

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zbędnych zapasów magazynowych  w ilościach i rodzajach wyszczególnionych,  w ogłoszeniu o przetargu.  

 

Termin odbioru:   sukcesywnie do 31.08.2015r, zgodnie z  warunkami umowy.

 

Termin związania ofertą:  45 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA  waga 100%

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

- w sprawach handlowych:

                 Jarosław Janiak, tel. + 48 75 77 3 45 - 95  

- w sprawach technicznych:

                Artur Uradziński, tel. + 48 75 77 3 43 - 56

 

Oferty należy składać w siedzibie Przekazującego:

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów

ul. Młodych Energetyków 12, 59 -916 Bogatynia.

Wydział Organizacji i Administracji  - Kancelaria Główna

 (budynek A - Dyrekcja, pok. nr 13, w dni robocze, od 700 do 1500)

ul. Młodych Energetyków 12

59-916 Bogatynia

             Termin składania ofert upływa dnia  01.06.2015 r. o godzinie 1400

 

W postępowaniu nie obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177). Postępowanie prowadzone na podstawie Instrukcji regulującej zasady kwalifikowania, wyceniania i upłynniania składników majątku obrotowego oraz likwidacji środków trwałych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Przekazujący  przewiduje, po dokonaniu oceny pisemnie złożonych ofert, przeprowadzenie aukcji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej http://swpp.gkpge.pl,  jeżeli na daną grupę zostaną złożone co najmniej 2  ważne oferty.

 

 

Przekazujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

http://www.elturow.pgegiek.pl/index.php/category/przetargi/zamowienia-niepubliczne/


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl