Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice


Kategoria: Biznes » Oferty współpracy
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Świętokrzyskie » Powiat starachowicki » Gmina Gmina miejska - Starachowice »
Miejscowość: Starachowice
Ogłaszający: Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice


jako Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice (Dz. U. 2004r. Nr 254, poz. 2547 ze zm.) zaprasza do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Warunkiem udziału w rokowaniach jest: - wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań - złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria zamieszczone w 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 254, poz. 2547 ze zm.). Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań, można nabyć w siedzibie organizatora rokowań w godzinach 800 1530 od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi: 15 000 zł +23% VAT. Pisemne oferty wraz z warunkami planowanego na terenie strefy przedsięwzięcia, należy składać w terminie do 16 marca 2015 r. do godziny 1530, w siedzibie organizatora rokowań. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 17 marca 2015 r. o godz. 1100, w siedzibie organizatora rokowań. Zarządzający: 1. odrzuca ofertę jeśli nie odpowiada ona wymogom określonym w 6 ww. rozporządzenia 2. może odstąpić od rokowań w przypadkach określonych w 9 ust.1 ww. rozporządzenia Wszelkich dodatkowych informacji związanych z niniejszym zaproszeniem do rokowań udziela Biuro Promocji i Marketingu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Tel. (+48-41) 275-44-45, fax. (+48-41) 275-41-02. Treść ogłoszenia w jęz. polskim i jęz. angielskim znajduje się na stronie www.sse.com.pl The content of the announcement in Polish and English to read on www.sse.com.pl

Biuro Promocji i Marketingu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. Tel. (+48-41) 275-44-45, fax. (+48-41) 275-41-02., 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl