Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Kategoria: Praca » Sektor prywatny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

konkurs ZDC/2

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej Dyrektorem Centrum, będzie wsparcie Dyrektora Centrum w realizacji zadań określonych w art. 10 i 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788). Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum, może być osoba, która: 1) korzysta z pełni praw publicznych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej; 4) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 5) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi; 6) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym. Dokumenty należy składać osobiście albo przesłać w zaklejonej kopercie na adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Biuletynie Informacji Publicznej. Na kopercie kandydat umieszcza adres zwrotny oraz dopisek Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora NCBR ZDC/2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl