Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego I.


Kategoria: Praca » Sektor prywatny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Małopolskie » Powiat Kraków »
Miejscowość: Kraków
Ogłaszający: Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego I.


Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria: a) posiadanie wykształcenia wyższego, b) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych, c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym, d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, II. Oferty kandydatów powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 2) kwestionariusz osobowy, 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe. Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.Prezes SKO w Krakowie mgr Krystyna Sieniawska

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl