Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu


Kategoria: Praca » Sektor prywatny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Małopolskie » Powiat nowosądecki » Gmina Miasto na prawach powiatu - Nowy Sącz »
Miejscowość: Nowy Sącz
Ogłaszający: Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu


w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza ponownie konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w 12 rozporządzenia MZ z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182) tj.: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, 3) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 5) świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, 6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 7) zaświadczenie o niekaralności, 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl , w zakładce BIP. Oferty należy składać w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10 Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: Konkurs na stanowisko ........................................... (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Kontakt:

               

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl