Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


Udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Informacje Obwieszczenia
Rodzaj ogłoszenia: komunikat
Region: Podkarpackie » Powiat Rzeszów » Gmina Miasto na prawach powiatu Rzeszów »
Miejscowość: Rzeszów
Ogłaszający: Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła

Udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła

podaje się do publicznej informacji co następuje:

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Biuro ds. Dorzecza Górnej Wisły Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie udostępniły do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła, w ramach którego realizowany będzie Komponent 3 Górna Wisła: 3.2. Ochrona Sandomierza i Tarnobrzega oraz 3.4. Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu.

Każdy zainteresowany może

A) zapoznać się z PROJEKTEM RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła przez 10 dni roboczych od dnia 23 lutego 2015 r.:

w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, pok. 32 w godzinach 7.00-15.00, lub poprzez stronę WWW pod adresem: www.pzmiuw.pl;

w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, pok. 212, godz. 8.00-15.00 lub poprzez stronę WWW pod adresem: www.szmiuw.kielce.com.pl;

w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 126, godz. 8.00-15.00 lub poprzez stronę WWW pod adresem: www.krakow.rzgw.gov.pl;

w siedzibie Biura Do Spraw Dorzecza Górnej Wisły Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pokój numer 73, godz. 8.00-15.00 lub poprzez stronę WWW pod adresem: http://www.malopolska.uw.gov.pl

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła w formie pisemnej pod ww. adresami, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adresy e-mail: rzeszow@pzmiuw.pl, sekretariat@szmiuw.kielce.com.pl, poczta@krakow.rzgw.gov.pl, gornawisla@malopolska.uw.gov.pl w dniach od 23 lutego 2015 r. do 6 marca 2015 r. (włącznie). Instytucjami właściwymi do rozpatrzenia uwag i wniosków są Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Po 10-dniowym okresie udostępnienia do wglądu PROJEKTU RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 16.00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się spotkanie otwarte (debata publiczna) dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą informacje o PROJEKCIE RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła i odbędzie się publiczna dyskusja nad złożonymi wcześniej lub w trakcie tego spotkania wnioskami i uwagami do ww. dokumentu.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl