Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Pomorskie » Powiat słupski » Gmina Gmina wiejska Ustka »
Miejscowość: Przewłoka
Ogłaszający: WÓJT GMINY USTKA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.06.2012

WÓJT GMINY USTKA

 

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka

         II przetarg

 

Obręb,

Numer

Powierzchnia działki [m2]

Cena wywoławcza

Wadium

Cena wywoławcza

Wadium

księga wieczysta

działki

działki netto [zł]

[zł]

działki netto [zł]

[zł]

Przewłoka SL1S/00065031/8

953

1664

176.800,00

17.700,00

176.800,00

17.700,00

954

1096

116.300,00

11.700,00

116.300,00

11.700,00

955

1122

119.400,00

12.000,00

119.400,00

12.000,00

956

1122

119.100,00

12.000,00

119.100,00

12.000,00

957

1132

120.000,00

12.000,00

120.000,00

12.000,00

958

1173

124.400,00

12.500,00

124.400,00

12.500,00

959

1161

123.200,00

12.400,00

123.200,00

12.400,00

960

1163

123.500,00

12.400,00

123.500,00

12.400,00

961

1753

186.200,00

18.700,00

186.200,00

18.700,00

 

Przeznaczenie w mpzp, infrastruktura  Symbol w planie: Up - teren lokalizacji zabudowy funkcji celów publicznych w zakresie usług zdrowia, oświaty i administracji. Ponadto ustala się niżej wymienione funkcje jako towarzyszące funkcji przeznaczenia podstawowego, pod warunkiem, że nie przekroczy 50% powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi: zabudowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze pensjonatowym, zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowo - usługowa o charakterze specjalnym, skojarzona z rehabilitacją  i ochroną zdrowia, obiekty i urządzenia obsługi rekreacji i turystyki, obiekty usług ochrony zdrowia, zieleń parkowa ogólnodostępna, otwarte urządzenia sportowe z zielenią towarzyszącą. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej zostaną wybudowane w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne lecz nie są urządzone. Po wybudowaniu dróg zastaną naliczone opłaty adiacenckie Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej zostaną wybudowane w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Do działek są wytyczone drogi ewidencyjne lecz nie są urządzone.
Po wybudowaniu dróg zastaną naliczone opłaty adiacenckie Działki leżą w strefie "B" Uzdrowiska Ustka

UWAGA: Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT. Koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej ponosi Nabywca.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki na konto Bank Spółdzielczy w Ustce  69 9315 0004 0000 7054 2000 0010  do dnia 26 czerwca 2012 roku. Wadium nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż  do dnia 26 czerwca 2012 roku.  Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami mpz, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm./. Osoby, które wpłacą wadium zobowiązane są  na przetargu okazać dowód osobisty i dowód wpłaty wadium.  Postąpienie minimum 1% wartości nieruchomości.

Termin podpisania umowy notarialnej 21 dni od daty przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100 % wylicytowanej kwoty powiększonej o podatek VAT 23%. Osobom, które przetarg wygrały wadium zaliczane jest na poczet ceny nieruchomości.  Wadium przepada, jeżeli Nabywca uchyla się od wpłaty należnej ceny powiększonej o podatek  VAT i podpisania umowy notarialnej. Działki będące przedmiotem zbycia nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Osobom, które przetarg przegrały wadium zwracane jest w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu - po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wydanie nieruchomości  nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel.  (59)  815-24-31 lub  (59) 814 60 44 wew.  431  fax. (59) 814 42 57.

Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu.

 

Informacje dotyczące warunków zabudowy można uzyskać w pokoju Nr 2 tel. (59) 815-24-33 lub (59) 814 60 44 wew. 433.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej: bip.ustka.ug.gov.pl

 

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl