Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Druga licytacja lokalu mieszkalnego


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.02.2015

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Marzanna Strzałkowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 lutego 2015 roku o godz. 14.00 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 20 w sali 111 odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
 
nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej we Wrocławiu przy ul. Sarniej 23/1. Nieruchomość składa się z lokalu mieszkalnego nr 1, składającego się z trzech pokojów, przedpokoju, jasnej kuchni, łazienki oraz WC o łącznej pow. użytkowej 84,65 m2 oraz udziału w prawie własności działki nr 19/1, 19/2, 18/4, AM-5, obręb Jagodno o pow. 180 m2. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1K/00119072/2, dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1K/00091836/3. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Ślęzok Tomasz, ul. Włoska 19a, lok. 1, 42-612 Tarnowskie Góry,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.840,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 117.893,34 zł (sto siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/00).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17.684,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 w mBank SA O/Wrocław z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku Komornika.
Nieruchomość tę można oglądać w dniu 9.02.2015 r. od godz. 8.00 do godz. 8.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 071 344 29 99.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl