Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej położonej w Konarzewie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Wielkopolskie » Powiat poznański » Gmina Gmina wiejska - Dopiewo »
Miejscowość: Dopiewo
Ogłaszający: WÓJT GMINY DOPIEWO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.04.2014

 WÓJT GMINY DOPIEWO

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Dopiewo, niezabudowanej  położonej w Konarzewie

 

 

 

Nr

działki

Pow.

w m 2

Cena

wywoławcza

w zł

Położenie

Opis

nieruchomości

  1.  

498/10

805

76475,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 3

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

  1.  

498/11

804

76380,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 13

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

  1.  

498/12

804

76380,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 15

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

  1.  

498/13

682

64790,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 25

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

  1.  

498/14

681

64695,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 27

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

  1.  

498/15

793

75335,00

Konarzewo

Ul. Ogrodowa 35

Działka niezabudowana, w planie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową bliźniaczą

 

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto prowadzi  księgę wieczystą nr PO1P/00099774/0.


Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  należny podatek VAT w wysokości 23%.


Sposób sprzedaży: Przetarg ustny nieograniczony.


Pierwszy przetarg  ustny nieograniczony odbył  się 05 sierpnia  2013 roku, drugi przetarg  ustny nieograniczony odbył się 15 listopada 2013 roku.


 Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku o godz.13 oo w sali Nr 103  Urzędu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C.


Wadium w wysokości 10% wartości  należy wpłacać do dnia 22 kwietnia 2014 r  na konto Urzędu Gminy  SBL  w Poznaniu Oddział w Dopiewie  11 9043 1012   3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem na przekazie nr działki).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na określoną działkę.


Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium  przepada na rzecz sprzedającego.


Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 15 tel.618 906 394.


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl