Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

sprzedaż majątku likwidowanej Spółki składającego się z maszyn urządzeń i wyposażenia we Wrocławiu


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - ruchomości
Rodzaj ogłoszenia: licytacje
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: SUPRA - Agrochemia Sp. z o.o. w likwidacji
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.08.2013

 

Likwidator

SUPRA - Agrochemia Sp. z o.o. w likwidacji

z siedzibą  we Wrocławiu ul. Monopolowa 6,

 

Ogłasza licytację

w siedzibie spółki

 

na sprzedaż majątku likwidowanej Spółki składającego się z maszyn urządzeń i wyposażenia. Wykaz wszystkich zbywanych składników majątku wraz z ich opisem oraz ceną wywoławczą  dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.supra-agrochemia.com.pl

 

      Licytacja majątku odbędzie się 13.08.2013 r. o godz. 11??

 

Zbywany majątek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w siedzibie Spółki we  Wrocławiu  przy ul. Monopolowej 6 w godz. od 7:00 do 15:00, nie później jednak  niż jeden dzień przed datą licytacji.

 

Dodatkowe informacje na temat zbywanego majątku można uzyskać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6 tel. 071 348 10 31 lub 694 488 242.

 

Warunkiem przystąpienia do licytacji składników majątku, których cena wywoławcza przekracza 1 000 zł. jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką najpóźniej w dniu licytacji do godz. 9?? w kasie Spółki lub przelewem na konto: ING Bank Śląski 74 1050 1575 1000 0022 7635 6389. Wpływ na konto najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał licytację zalicza się na poczet ceny nabycia.


Ustala się postąpienie licytowanego środka w wysokości 1% ceny wywoławczej.

 

Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia gotówką w kasie Spółki lub przelewem na rachunek bankowy Spółki w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia licytacji.

 

W przypadku nie zapłacenia ceny nabycia przez uczestnika, który wygrał licytację, w uzgodnionym terminie, ulega przepadkowi wpłacone przez niego wadium oraz traci on prawa wynikające z przybicia.

 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku, kiedy żaden z uczestników licytacji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

 

W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia licytacji.

 

Wszelkie koszty związane z zakupem w tym koszty związane z demontażem, oraz załadunkiem na środki transportu obciążają nabywcę.

 

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania licytacji lub wycofania dowolnego składnika zbywanego majątku bez podania przyczyny.

 

 

 

/files/dokumenty/skladniki_majatku_trwalego_ruchome_a_09_03_2013.pdf

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl