Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Ogłoszenie o upadłości


Kategoria: Sądowe, komornicze » Upadłości, układy
Rodzaj ogłoszenia: postępowania sądowe
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Miasto na prawach powiatu Wrocław »
Miejscowość: Wrocław
Ogłaszający: 4med sp. z o.o. we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE


Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z 29 maja 2013 r. sygn. akt VIII GU 75/13, ogłosił upadłość - obejmującą likwidację majątku dłużnika 4med sp. z o.o. we Wrocławiu, wyznaczając sędziego - komisarza w osobie SSR Anny Brzozowskiej - Szkody i syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Świtalskiego. 

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego - komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postepowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości. - VIII GUp 33/13.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu - komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.  

 Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl