Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

konkurs ofert na zbycie nieruchomości położonej w Zambrowie


Kategoria: Nieruchomości » Komercyjne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Podlaskie »
Miejscowość: Zambrów
Ogłaszający: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Centrala w Warszawie
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.08.2011
Cena: 1 400 000,00 zł

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Centrala w Warszawie
ogłasza pisemny konkurs ofert na zbycie:

 

  1. Nieruchomości położonej w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 25
    W skład której wchodzi przysługujące BGŻ S.A. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu (nr 1759/11 i 1759/12) o łącznej powierzchni 2 366 m2 wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku o pow. 483,60 m2 uregulowanego w Księdze Wieczystej KW 21349 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zambrowie, za cenę nie niższą od przyjętej ceny minimalnej wynoszącej 1 400 000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Konkurs ofert będzie przebiegał w dwóch etapach. Drugi etap konkursu
prowadzony będzie w postaci bezpośrednich negocjacji lub aukcji elektronicznej, do których zostaną zakwalifikowane wyłącznie oferty zawierające cenę, która nie jest niższa od przyjętej ceny minimalnej.
Warunkiem uczestnictwa w negocjacjach lub aukcji elektronicznej będzie
wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny minimalnej.

 

2. Oferta powinna zawierać:
  -  nazwę, siedzibę i status prawny firmy
     lub imię, nazwisko i adres oferenta,
  -  jednoznacznie określoną cenę nabycia,
  -  sposób i termin płatności.

3.  Termin składania ofert:  1 sierpnia 2011r. do godz: 12:00.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem
 ?OFERTA ZAMBRÓW?  na adres: Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, pokój 287.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o nieruchomościach i warunkach
konkursu ofert prosimy o kontakt w godz: 8.15-16.00 z Departamentem Administracji i Zarządzania Nieruchomościami BGŻ S.A.  (Joanna Wiech, joanna.wiech@bgz.pl pod numerem telefonu 22 860-57-94)
Opis nieruchomości przeznaczonych do zbycia znajduje się również na stronie
www.bgz.pl
BGŻ S.A. zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty
oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl