Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w Solcu Kujawskim


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: dzierżawa
Region: Kujawsko-pomorskie » Powiat bydgoski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Solec Kujawski »
Miejscowość: Solec Kujawski
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 21.05.2013

OGŁOSZENIE

 Na  podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.z 2010 r.  Nr  102, poz.  651 ze zm.)

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Solec  Kujawski

ogłasza

I  publiczny przetarg ustny na dzierżawę gruntu przeznaczonego do prowadzenia  działalności  gospodarczej.

 

1. Grunt  przeznaczony do wydzierżawienia położony jest w Solcu Kujawskim  (Park Przemysłowy II), na terenach targowo-wystawienniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych.

2.  Opis nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia :

 

Nr działki

Nr księgi wieczystej

 

Powierzchnia

Wysokość   czynszu miesięcznie netto

 

Wysokość wadium

 

 

Przeznaczenie w pzp  

 

  1047/10   BY1B/00136357/6

  1048/6     BY1B/00010721/0

  1055/3     BY1B/00183307/5

  1056/6     BY1B/00062215/9

  1061/9     BY1B/00051472/8

 

0,0184 ha

0,4482 ha

0,3394 ha

0,1756 ha

0,0096 ha  

0,9912 ha

 

  

 

1486,80zł

 

 

 

3.568,32zł

 

tereny funkcji komercyjnych, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza,  oznaczone symbolem 05.PU *

 

 

*  Uchwała Nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim, ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz.nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2,  drogą krajową nr 10 (dz.nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7 .

 

3.   Okres dzierżawy  -  10 lat.

4.  Wadium wynosi 20% wartości rocznego czynszu  i  zaliczone  zostanie na poczet czynszu.

5.  Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Solcu Kujawskim w dniu 24 maja 2013 r.  o godz. 1000.

6.  Warunkiem  udziału  w  przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium,   które należy  płacić  do dnia 21 maja  2013 r.  na   konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział  w  Solcu Kujawskim  nr   60 1240 3507 1111 0000 3057 6548  lub w  kasie  tut. Urzędu  do  godz. 1600 .

7.  Zawarcie umowy dzierżawy  nastąpi po zamknięciu przetargu w terminie uzgodnionym przez  jej strony.

8.  Integralną  część  warunków   przetargu   stanowi  projekt  umowy dzierżawy ?  do  wglądu  w Referacie Nieruchomości i Zasobów Mieszkaniowych Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim  pok. nr  4.

9.  W wypadku  uchylenia się uczestnika  wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy,   wadium  ulega  przepadkowi na rzecz ogłaszającego przetarg. Pozostałym uczestnikom,  wadium wypłaca się niezwłocznie po  odwołaniu albo zamknięcia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

10. Informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta  i  Gminy  w  Solcu Kujawskim  przy  ulicy 23  Stycznia nr 7, pokój nr 2,telefon 052 387-01-06.                                                                                                     

 

 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=040308


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl